Garmin6
Garmin2
Garmin3
Garmin4
Garmin5

GARMIN XERO A1 SIGHT

Be the first to review this product

Availability: No in stock
RH / LH
MODEL
Description

There’s No Other Bow Sight Like It

 • Auto-ranging digital bow sight automatically measures distance to the target and provides an LED pin for the shot
 • Dual-color LED pins allow you to clearly see your target, unobstructed by physical pins
 • Silent single-button trigger requires minimal movement; lets you range at rest or full draw up to 100 yards on game or up to 300 yards on reflective targets
 • Customizable for single-pin and multi-pin configurations or manual pin selection
 • Laser Locate™ feature enables use of a compatible Garmin GPS¹ device to know exactly where the target was located when the shot or range was taken
 • 1 year of battery life with 2 lithium AAA batteries (not included)

At a Glance

Range, Sight and Shoot the Exact Pin

Know the range, and shoot the exact pin with minimal movement using Xero bow sights. They’re the first bow-mounted digital laser range finders and targeting display systems that measure the angle-compensated distance to your target and provide an LED pin for the shot — even on those “in-between” yardages. LED pins automatically adjust brightness to conditions and allow you to see your target, unobstructed by physical pins. A single-button trigger lets you range at rest or full draw to game¹ up to 100 yards away or to reflective targets up to 300 yards. Both Xero A1 and A1i are customizable for single-pin and multi-pin configurations or manual pin selection.

All-in-one Design

Xero bow sights mount directly to your bow, providing a highly accurate laser range finder that calculates the exact LED pin to use for the shot. There’s no need to fumble with a separate range finder or guess which pin to use.

Laser Range Finder

No more guessing about yardages in between pins. Xero A1 and A1i bow sights instantly provide the precise angle-compensated distance to game up to 100 yards away or up to 300 yards on reflective targets, at rest or full draw.

LED Pins

The beauty of using bright LED pins is that you can clearly see them over your target, unobstructed by physical pins. Xero A1 utilizes red LEDs while A1i gives you the option to use red or green LEDs.

Silent Button Trigger

When stealth and stillness are critical, Xero bow sights require minimal movement, at rest or full draw. You mount the button in the most convenient location for your grip so that 1 finger can silently trigger the laser range finder to give you the distance and exact pin you need for the shot.

Customizable Pins

You can customize your Xero bow sight for single-pin and multi-pin configurations, or if you have certain favorite yardages, you can specify manual pin selections. Easily toggle between fixed pin mode and single-pin mode.

EXTRA:

Laser Locate Feature

Use Xero A1i along with companion Garmin GPS devices (sold separately) to track game or find arrows to show you exactly where the target was located when the shot or range was taken. That way, you can go directly to that specific spot to begin your search.

Multiple Arrow Profiles

Xero A1i allows you to save pin settings for various bow configurations. Save settings for various draw weights, arrow weights and tips. Easily change between fast arrows for 3-D and heavier arrows for hunting.

Shot Dynamics

The Xero A1i bow sight includes additional information that can help improve archer performance. View data such as bow level at release, bow impulse duration and more.

 

NEDERLANDS:

Mikken zonder de pinnen

 • Het digitale boogvizier met automatische afstandsbepaling meet automatisch de afstand tot het doel en biedt een led-pin voor het schot
 • Dankzij de led-pinnen kunt u het doel duidelijk zien, zonder dat het zicht belemmerd wordt door fysieke pinnen
 • De geruisloze trekker met één knop vereist minimale beweging en laat u rustig mikken of voluit schieten op wild dat zich op maximaal 90 m bevindt of op reflecterende doelen die zich op maximaal 270 m bevinden
 • Aanpasbaar voor configuraties met één pin en meerdere pinnen of voor handmatige selectie van pinnen
 • Levensduur van een batterij 1 jaar bij gebruik van 2 lithium AAA-batterijen (niet inbegrepen)

!#180789%%alt%%#!

Bepaal de afstand, mik en schiet precies de goede pin

Ken de afstand en schiet precies de goede pin met minimale beweging dankzij Xero boogvizieren. Dit zijn de eerste systemen met een op de boog gemonteerde laserafstandsmeter en een doelweergave waarmee de hoekgecompenseerde afstand tot het doel wordt gemeten en een led-pin voor het schot wordt geboden, zelfs bij ‘tussenliggende’ afstanden. De led-pinnen passen automatisch de helderheid aan de omstandigheden aan, zodat u uw doel kunt zien zonder gehinderd te worden door fysieke pinnen. Dankzij een trekker met één knop kunt u rustig mikken of voluit schieten op wild¹ dat zich op maximaal 90 m afstand bevindt of op weerspiegelende doelen op maximaal 270 m. De Xero A1 en A1i zijn aanpasbaar voor configuraties met één pin of met meerdere pinnen of voor handmatige selectie van pinnen.

Een alles-in-één ontwerp

Xero boogvizieren kunnen direct op uw boog worden gemonteerd, zodat u beschikt over een zeer nauwkeurige laserafstandsmeter die precies berekent welke led-pin u nodig hebt voor het schot. U hoeft niet meer te rommelen met een losse afstandsmeter om te raden welke pin u moet gebruiken.

Laserafstandsmeter

Geen gokwerk meer over de afstanden tussen pinnen. Xero A1 en A1i boogvizieren berekenen de precieze, hoekgecompenseerde afstand tot wild dat zich op maximaal 90 m bevindt of tot reflecterende doelen op maximaal 270 m, in rust of tijdens het schieten.

!#180792%%alt%%#!

LED-pinnen

Het mooie van het gebruik van heldere led-pinnen is dat u ze duidelijk over uw doel kunt zien zonder dat het zicht belemmerd wordt door fysieke pinnen. Xero A1 heeft rode led's, terwijl u met de A1i kunt kiezen tussen rode of groene led's.

!#180794%%alt%%#!

Geruisloze trekker met knop

Wanneer onopvallendheid en stilte essentieel zijn, vereisen Xero boogvizieren slechts minimale beweging in rust of bij voluit schieten. U kunt de knop op de handigste plaats voor uw grip aanbrengen, zodat u met één vinger geruisloos de laserafstandsmeter kunt activeren om de afstand en precieze pin voor het schot te bepalen.

Aanpasbare pinnen

U kunt uw Xero boogvizier aanpassen voor configuraties met één pin of met meerdere pinnen, of als u meerdere favoriete afstanden hebt, kunt u ook handmatige pinselecties opgeven. U kunt eenvoudig wisselen tussen de vaste-pinmodus en de enkele-pinmodus.

!#180796%%alt%%#!
 
EXTRA:

Laser Locate functie

Gebruik de Xero A1i samen met bijpassende Garmin GPS-toestellen (apart verkocht) om wild te volgen of pijlen te vinden die u exact aangeven waar het doel zich bevond op het moment dat het schot werd afgevuurd of de afstand werd gemeten. Op die manier kunt u direct naar die specifieke plek gaan om te beginnen met zoeken.

!#178856%%alt%%#!

Meerdere pijlprofielen

Met de Xero A1i kunt u pininstellingen voor meerdere boogconfiguraties opslaan. Sla instellingen op voor verschillende trekgewichten, pijlgewichten en punten. Wissel gemakkelijk tussen snelle pijlen voor 3D en zwaardere pijlen om te jagen.

Schotdynamica

Het Xero A1i boogvizier biedt extra informatie waarmee u uw prestaties als boogschutter kunt verbeteren. Geef gegevens weer zoals boogniveau bij loslaten, duur van boogimpuls enzovoort.

There are yet no reviews for this product.